mar
20
2016

Bururi : Abakenyezi baridoga ko badaserukiwe bihagije

Abakenyezi bo mu ntara ya Bururi baridoga ko badaserukiwe bihagije bafatiye ku bitigiri cumi na bibiri kw'ijana vy'abakenyezi bari mu bajenama bo ku mitumba ngo no mu barongoye ubuzi barakumiwe.

Abajejwe intwaro muri iyo ntara baremera yuko abakenyezi badaserukiwe bihagije. Abatanga ubuzi basabwa kuzabarashiramwo abakenyezi mu barongora ubuzi.

Zénon Nzambimana 

Langues: 
Genre journalistique: 
Thématiques: 

Partager